piątek, 09 listopada 2012 13:09

Nowy Plac Marii Konopnickiej tylko za 900 tysięcy zł

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o zwiększeniu dofinansowania projektów turystycznych w naszym regionie, w tym do 90% przebudowy Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Przypomnijmy, że suwalski projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej" otrzymał najwyższą ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
Początkowo budżet konkursu na dofinansowanie projektów turystycznych w ramach działania 3.1 wynosił niespełna 44 mln zł, później okazało się że budżet wynosi 100 mln a dofinansowaniem można objąć wszystkie inwestycje pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Jak wyjaśnił marszałek Dworzański zwiększenie puli konkursowej stało się możliwe dzięki kończącej się już perspektywie 2007-2013 i oszczędnościom, które pojawiły się m.in. w trakcie realizacji innych projektów.
Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Suwałk . Liczyliśmy się z tym, że inwestycję, wartą prawie 9 milionów złotych będziemy musieli finansować w 40% z budżetu miasta.
Dzięki temu, że nasz projekt został wysoko oceniony dostaniemy zwiększenie dofinansowania inwestycji do 90% a z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, to 8 milionów 100 tysięcy złotych. A z budżetu miejskiego wydamy tylko 900 tysięcy złotych.
Zakres przebudowy jest duży i obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze w tym rozbiórkę pawilonu handlowego, budynku stacji trafo i innych obiektów małej architektury kolidujących z budową,
- przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejących studni oraz sieci wodociągowej,
- budowę dwóch fontann wraz z maszynownią podziemną oraz dostawą i montażem ich technologii, - budowę elementów architektury w postaci dwóch wiat przystankowych, amfiteatru, placów zabaw z wyposażeniem,
- przebudowę układu komunikacyjnego wokół placu poprzez wykonanie nowych nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz budowę zatok autobusowych i postojowych,
- wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej
- przebudowę i budowę oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych na placu i ulicach przyległych,
- przebudowę i budowę urządzeń teletechnicznych na placu i ulicach przyległych,
- rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Sejneńskiej,
- wykonanie zieleni, nasadzeń oraz dostawa i montaż elementów małej architektury na placu.
Umowa przewiduje zakończenie inwestycji 30 kwietnia 2014 r.
 
źródło:www.wrotapodlasia.pl
  Copyright © 2010 - 2011 Suwalski Portal Internetowy S-ki.pl | Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

polityka prywatności
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-16187637-1"); pageTracker._setDomainName(".s-ki.pl"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}