piątek, 14 grudnia 2012 18:28

Finał konkursu ,,Policjant, który mi pomógł" 2012

Komenda Miejska Policji w Suwałkach we współpracy z Urzędem Miasta w Suwałkach, Suwalskim Stowarzyszeniem „Wybór” ogłosiła III edycję konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służący wyłonieniu i wyróżnieniu policjanta, który w szczególny sposób przysłużył się pomocy ofiarom przemocy domowej.

 

Celem konkursu było:

  • Podkreślenie wagi udzielanej pomocy ofiarom przemocy.
  • Docenienie wysiłku policjantów oraz zwiększenie motywacji do dalszych działań.
  • Podniesienie rangi pracy dzielnicowych oraz policjantów plutonu patrolowo interwencyjnego.
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu policjantów pracujących w dziedzinie przemocy domowej.

Zgodnie z założeniem, uczestniczki grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej, spośród Dzielnicowych oraz funkcjonariuszy plutonu patrolowo-interwencyjnego i policjantów Posterunków Policji, wskazały policjantów, których chcą wyróżnić za okazaną pomoc.

W skład komisji konkursowej weszli:

Kandydatów oceniano biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Beata Andruczyk – KMP Suwałki

- podinsp. Kazimierz Walijewski – KMP Suwałki, Suwalskie Stowarzyszenie Wybór

- Anna Kuryło – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Maja Wawrzyniak – Urząd Miejski w Suwałkach

 

Spośród zgłoszonych funkcjonariuszy komisja wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:
 

 

 

 

mł.asp. Agnieszka Drażba – Dzielnicowa Wydziału Prewencji KMP Suwałki

 

na powyższy werdykt wpłynęła profesjonalna oraz pełna empatii postawa policjantki prowadzącej procedurę „Niebieskiej Karty”. Godne uwagi jest ogromne zaangażowanie funkcjonariuszki w pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc – odpowiednie traktowanie ofiary ( wsparcie emocjonalne, porady prawne i socjalne). Skierowanie kobiety do instytucji pomocowych zapoczątkowało wielopłaszczyznową pomoc, a skierowanie poszczególnych członków rodziny na odpowiednie grupy terapeutyczne zaowocowało wzmocnieniem emocjonalnym oraz przywróceniem właściwych ról w rodzinie. Ofiara przemocy podkreśla zaangażowanie funkcjonariuszki w prowadzonąsprawę oraz „ludzkie zainteresowanie” losem jej rodziny. Podkreśla, iż dzięki stałemu wsparciu policjantki nastąpiła zmiana w życiu jej i córek, kobieta jest niezwykle wdzięczna za „nowe życie” jakie otrzymała ona oraz jej dzieci.

 

asp.szt. Krzysztof Kłaczyński – Dzielnicowy Wydziału Prewencji KMP Suwałki

 

wyróżnienie policjanta opiera się na ogromnym wsparciu starszej kobiety, która przestała wierzyć w pomoc innych. Przez wiele lat była poniżana i bita przez swego męża – tracąc wiarę, ze to się może zmienić. Pełna profesjonalizmu postawa policjanta interweniującego w domu kobiety, troska o jej bezpieczeństwo i dalszy los, przyczyniła się do aresztowania sprawcy przemocy a następnie jego eksmisji. Kobieta w chwili obecnej czuje się uwolniona, powróciły do niej nadzieje na godne przeżycie schyłku swego życia. Obecnie korzysta z pomocy psychologa i lekarzy specjalistów, dbając by swe ostatnie lata przeżyć świadomie i godnie, starając się równocześnie zapomnieć o przeżytych traumach.

 

źródło, fot.: KMP Suwałki

  Copyright © 2010 - 2011 Suwalski Portal Internetowy S-ki.pl | Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

polityka prywatności
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-16187637-1"); pageTracker._setDomainName(".s-ki.pl"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}